SỰ KIỆN

Sự kiện về văn hóa cà phê của Starbucks

Chủ nhật – ngày 1 – tháng 7 – 2018

Là một sự kiện dành riêng cho khách mời, sự kiện trải nghiệm này thể hiện sự trân trọng mà Starbucks dành cho văn hóa cà phê cũng như những tiến bộ trong công nghệ chế biến đồ uống tại Starbucks. Starbucks hy vọng sẽ chia sẻ niềm đam mê mà nhãn hàng Starbucks dành cho loại cà phê Arabica cao cấp cũng như những trải nghiệm vô cùng khác biệt mà Starbucks mong sẽ mang tới cho khách hàng Hà Nội mỗi ngày bắt đầu từ tháng 7 tới.

Xem Thêm

Sự kiện về văn hóa ẩm thực xanh

Chủ nhật – ngày 1 – tháng 7 – 2018

Là một sự kiện dành riêng cho khách mời, sự kiện trải nghiệm này thể hiện sự trân trọng mà Starbucks dành cho văn hóa cà phê cũng như những tiến bộ trong công nghệ chế biến đồ uống tại Starbucks. Starbucks hy vọng sẽ chia sẻ niềm đam mê mà nhãn hàng Starbucks dành cho loại cà phê Arabica cao cấp cũng như những trải nghiệm vô cùng khác biệt mà Starbucks mong sẽ mang tới cho khách hàng Hà Nội mỗi ngày bắt đầu từ tháng 7 tới.

Xem Thêm

Buffer nguồn thực vật tốt nhất có axit béo Omega-3

Chủ nhật – ngày 1 – tháng 7 – 2018

Là một sự kiện dành riêng cho khách mời, sự kiện trải nghiệm này thể hiện sự trân trọng mà Starbucks dành cho văn hóa cà phê cũng như những tiến bộ trong công nghệ chế biến đồ uống tại Starbucks. Starbucks hy vọng sẽ chia sẻ niềm đam mê mà nhãn hàng Starbucks dành cho loại cà phê Arabica cao cấp cũng như những trải nghiệm vô cùng khác biệt mà Starbucks mong sẽ mang tới cho khách hàng Hà Nội mỗi ngày bắt đầu từ tháng 7 tới.

Xem Thêm

SỰ KIỆN

Sự kiện về văn hóa cà phê của Starbucks
Chủ nhật – ngày 1 – tháng 7 – 2018

Là một sự kiện dành riêng cho khách mời, sự kiện trải nghiệm này thể hiện sự trân trọng mà Starbucks dành cho văn hóa cà phê cũng như những tiến bộ trong công nghệ chế biến đồ uống tại Starbucks. Starbucks hy vọng sẽ chia sẻ niềm đam mê mà nhãn hàng Starbucks dành cho loại cà phê Arabica cao cấp cũng như những trải nghiệm vô cùng khác biệt mà Starbucks mong sẽ mang tới cho khách hàng Hà Nội mỗi ngày bắt đầu từ tháng 7 tới.

 

Xem Thêm

Sự kiện về văn hóa ẩm thực xanh
Chủ nhật – ngày 1 – tháng 7 – 2018

Là một sự kiện dành riêng cho khách mời, sự kiện trải nghiệm này thể hiện sự trân trọng mà Starbucks dành cho văn hóa cà phê cũng như những tiến bộ trong công nghệ chế biến đồ uống tại Starbucks. Starbucks hy vọng sẽ chia sẻ niềm đam mê mà nhãn hàng Starbucks dành cho loại cà phê Arabica cao cấp cũng như những trải nghiệm vô cùng khác biệt mà Starbucks mong sẽ mang tới cho khách hàng Hà Nội mỗi ngày bắt đầu từ tháng 7 tới.

 

Xem Thêm
Buffer nguồn thực vật tốt nhất có axit béo Omega-3
Chủ nhật – ngày 1 – tháng 7 – 2018

Là một sự kiện dành riêng cho khách mời, sự kiện trải nghiệm này thể hiện sự trân trọng mà Starbucks dành cho văn hóa cà phê cũng như những tiến bộ trong công nghệ chế biến đồ uống tại Starbucks. Starbucks hy vọng sẽ chia sẻ niềm đam mê mà nhãn hàng Starbucks dành cho loại cà phê Arabica cao cấp cũng như những trải nghiệm vô cùng khác biệt mà Starbucks mong sẽ mang tới cho khách hàng Hà Nội mỗi ngày bắt đầu từ tháng 7 tới.

 

Xem Thêm